KONTAKT

Milner, Stehlík, Zapotil a spol.
Václavské nám. 794/38
II. schodiště
110 00 Praha 1
Tel.: +420 - 224 224 284
Tel./fax: +420 - 224 224 286
e-mail: lawfirm@lawfirm.cz 
http://www.lawfirm.cz


english version

HOME

Advokátní kancelář tvoří partneři Mgr. Milan Milner, Mgr. Jan Stehlík a Mgr. Jan Zapotil.

Advokátní kancelář Milner, Stehlík , Zapotil a spol. poskytuje právní služby tuzemským i zahraničním občanům a právnickým osobám.

Advokátní kancelář Milner, Stehlík a Zapotil a spol. poskytuje komplexní právní služby zejména v následujících oblastech práva:

právní vztahy k nemovitostem
- sjednávání, sepis smluv o převodech nemovitostí
- zajištění vypořádání kupní ceny (úschovy)
- všeobecné poradenství
- ……

obchodní právo
- příprava, sjednávání a sepis obchodních smluv
- zajištění a vymáhání pohledávek z obchodního styku
- kompletní zakládání obchodních společností
- fůze, rozdělení, změny zakladatelských listin společností,
- ochrana před nekalou soutěží
- ……

trestní právo
- obhajoba v trestním řízení,
- zastupování osob před orgány činnými v trestním řízení ve všech stadiích řízení
- zastupování poškozených v rámci trestního řízení

občanské a rodinné právo
- sjednávaní a sepis smluv
- zajištění a vymáhání pohledávek včetně nároků na náhradu škody
- sjednávání a sepis smluv o vypořádání SJM, dohod o úpravě poměrům k nezletilým dětem
- ……

pracovní právo
- sjednávání, sepis pracovních a manažerských smluv
- vymáhání pracovněprávních nároků
- ……

Vedle právních služeb zajišťuje advokátní kancelář svým klientům přístup k souvisejícím oblastem včetně:
- daňového, účetního a ekonomického poradenství
- zprostředkování koupě a prodej nemovitostí
- správy nemovitostí
- zpracování znaleckých posudků aj.

 

 

HOME

Advokátní kancelář upřednostňuje osobní přístup k jednotlivým klientům založený na zásadě, že každý případ každého klienta osobně vede jeden z partnerů této kanceláře. Partneři advokátní kanceláře zaručují, že právní problémy klientů nejsou postupovány "týmům" právních asistentů a spolupracujících právníků.

 


Copyright © Milner, Stehlík, Zapotil a spol. , 2002 - 2004